DXCC-Lijst, 1982-1988

Veranderingen van 1982 t/m 1988 Entiteiten januari 1982: Actief 320, Verwijderd 47, Afgevoerd 9 De Deleted List groeit Kamaran Island deleted. (QST mei 1982, pagina. 65) DXCC country deletion: The ARRL Awards Committee has accepted the recommendation of the DX Advisory Committee to delete Kamaran Island, 7O/VS9K, from the current DXCC list by virtue of undergoing a significant change in administration, thus no longer meeting any DXCC criteria for separate country status. This deletion was made effective on March 11, 1982. In 1982 sneuvelen vier DXCC Entiteiten. De eerste, Kamaran Eiland (VS9K) ligt in de Rode zee en behoort nu tot Jemen. Logisch dat VS9K op de Deleted lijst terecht komt. QSO’s met Kamaran Island zijn geldig tot 10 maart 1982 voor het DXCC Several DXCC deletions. (QST december 1982, pagina 78) DXCC Country Deletion: The ARRL Awards Committee has accepted the recommendations of the DX Advisory Committee to delete Serrana Bank, Roncador Cay (KP3, KS4, HK0), Bajo Nuevo (HK0) and the Saudi Arabia/Iraq Neutral Zone (8Z4), from the current DXCC List by virtue of undergoing a significant change in administration, thus no longer meeting the criteria for separate country status. These deletions will become effective with the December 1, 1982, DXCC Country List. Any present and future operation from the Serrana Bank, Roncador Cay and Bajo Neuvo areas will count the same as San Andres and Providencia Islands for DXCC credit. Serrana en Roncador Banks (KS4B) waren geclaimd door de Verenigde Staten. Deze gaven de claim op in 1982, waardoor het gebied weer onder Colombiaans bestuur viel. Daarmee verviel ook de DXCC status van Baja Nuevo (HK0B). Beide Entiteiten werden daarna bij San Andres (HK0S) gevoegd . De situatie van Serranilla Bank en Bajo Nuevo was minder duidelijk. De U.S. Department of State herhaalde nogmaals de Amerikaanse claim in december 1963. Maar deze herhaling is verdwenen van de website van het Department of the Interior. Daarbij komt nog dat al de genoemde eilanden ook geclaimd worden door Nicaragua, en Bajo Nuevo wordt geclaimd door Jamaica. QSO’s met Serrana & Roncador Banks (KS4B) zijn geldig tot 16 september 1981. QSO’s met Baja Nuevo (HK0B) zijn geldig tot 16 september 1981. De neutrale zone tussen Iraq en Saudi Arabia( 8Z4) hield in 1981 ook op te bestaan. QSO’s waren geldig t/m Kerstmis 1981. De Neutrale Zone behoorde tot geen van de twee nationale gebieden Saudi Arabia en Iraq. . Een voorlopige overeenkomst over de toewijzing van de neutrale streek werd in 1975 ondertekend. In een grensverdrag, dat op 26 december 1981 werd ondertekend en in 1983 werd bekrachtigd, werd de deling afgerond door een oost-westelijk verlopende diagonaal. QSO’s met Iraq-Saudi Arabia (8Z4) zijn geldig tot 14 december 1981. Entiteiten januari 1983: Actief 316, Verwijderd 51, Afgevoerd 9 Peter I Island added to DXCC list. (QST september 1983, pagina 75) The ARRL Awards Committee has accepted the recommendation of the DX Advisory Committee to add Peter I Island (3Y) to the DXCC list when the first creditable operation occurs from there. Reminder: Those wanting to upgrade their DXCC totals for the December 1983 QST DXCC listing must submit confirmations during the month of September. They must reach Headquarters on or before September 30, 1983 to be listed. You must comply with DXCC rule 5 including the once-a-year exception to update the listing. Toch nog een onbekend plekje voor de DXers Peter I-Eiland (3Y/P) is een eiland bij Antarctica. Het eiland werd door Fabian Gottlieb von Bellingshausen ontdekt op 21 januari 1821. Het eiland werd naar de tsaar van Rusland, Peter I, genoemd. Ole Olstad maakte als eerste een succesvolle landing op het eiland, op 2 februari 1929, en eiste het eiland op voor Noorwegen. Peter I eiland werd pas in 1987 aan de DXCC Countries List toegevoegd toen de allereerste DXpeditie naar Peter I door 3Y1/3Y2 stations) plaats vond. Dank je wel DXCC-Entiteitzoekers, alweer een Entiteit erbij. Het eiland valt onder (Punt 2b/3) van het reglement. Wat wordt de volgende nieuwe Entiteit? QSO’s met Peter One (3Y/P) zijn geldig vanaf 15 november 1945. Entiteiten januari 1984: Actief 317, Verwijderd 51, Afgevoerd 9 In 1984 veranderde er niets aan de DXCC of Deleted List. Entiteiten januari 1985: Actief 317, Verwijderd 51, Afgevoerd 9 Cyprus ( QST of januari 1985 (pagina 51) The Cyprus Amateur Radio Society, located in Limassol, together with the Ministry of Communication in Nicosia, oversees and administers Amateur Radio (i.e. 5B licenses). The ZC4 license is an entirely separate institution, being administered by the Joint Signals Board, Cyprus. License holders can only operate within the Sovereign Bazse areas and must have passed the Radio Amateur Examination, or equivalent, before being issued a license. Most, if not all, of the license holders are already licensed in the UK, holding G licenses. There are three types of ZC4 licenses in Cyprus (1). ZC4** (with two letters) denotes an amateur license holder. (2). ZC4*** (with three letters) denotes a club or special event station. (3). ZC4Z*, reserved for visitor to the Sovereign Base Areas. Further information may be obtained direct from the Joint Signal Board or via the UK Bureau in Bodnant Gardens, London. Toch nog een Entiteit gevonden Cyprus kreeg een Brits bestuur wat geregeld werd tijdens de Cyprus Convention in 1878. Cyprus werd feitelijk geannexeerd door de Britten in 1914. Na de Greek Cypriotic War of Independence in de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd Cyprus onafhankelijk op 16 augustus, 1960. Maar Cyprus bestond uit twee delen, een Turks en een Grieks deel. De Britten bleven een militaire basis houden op het eiland om de gemoederen rustig te houden. Noord Cyprus (het Turkse deel) verklaarde zich eenzijdig onafhankelijk in 1983. Alleen Turkije erkent Turks Cyprus als onafhankelijke Entiteit Sovereign British Mil. Bases Cyprus (ZC4) werd een nieuwe Entiteit. QSO’s met Sovereign British Mil. Bases Cyprus (ZC4) zijn geldig vanaf 16 augustus 1960. Entiteiten januari 1986: Actief 318 Verwijderd 51, Afgevoerd 9 In 1986 veranderde er niets aan de DXCC of Deleted List. Entiteiten januari 1987: Actief 318 Verwijderd 51, Afgevoerd 9 Verhoging van DX Activiteit De WARC banden werden ook doelwit van de DX jagers. Er kwamen nieuwe DXCC deelcertificaten erbij, waardoor het tijdens DXpedities nog drukker werd op de banden. Ook 160 meter bleef niet onopgemerkt. Je kon dus, als je de moed had daarvoor, DXCC op 9 banden werken. Wow. Een echte uitdaging In 1986 veranderde er ook niets aan de DXCC of Deleted List. Dit was de eerste keer dat er in 2 opeenvolgende jaren geen DXCC wijziging plaats vond. Entiteiten januari 1988: Actief 318 Verwijderd 51, Afgevoerd 9 New DXCC country (QST februari 1988, pagina 62) The ARRL Awards Committee as VOTED unanimously to ACCEPT the recommendation of the DX Advisory Committee to add Arba (P4) to the ARRL DXCC Countries List. The new Aruba listing, now separate from the Netherlands Antilles listing, is by virtue of point 1 (Government) of the Country Criteria. Aruba credit will be given for contacts dated January 1, 1986, and later. Please note the following adminsitrative procedure for submitting cards for Aruba credit: 1) Do not submit cards for Aruba credit before April 1, 1988; 2) Before Aruba Credit can be given to those who already have credits for the Netherlands Antilles. a Netherlands Antilles must be RESUBMITTED. Therefore along with the creditable Aruba card, please also resubmit any cards confirming contact with Curacao or Bonaire, or an Aruba card dated December 31, 1985 or earlier. This will bring the current DXCC Country total to 318 on April 1, 1988. (DX is !!) Een politieke happening Tijdens een conferentie in Suriname in 1972, opperde Betico Croes, een politicus van Aruba, het idee van een Dutch Commonwealth, een unie van vier gebieden: Aruba, Nederland, Suriname, en de Nederlands Antillen. met elk haar eigen nationaliteit. In maart 1983 ging Nederland akkoord en kreeg Aruba stapsgewijs haar onafhankelijk. In augustus 1985 ontwierp Aruba een grondwet welke unaniem werd aangenomen op 1 januari 1986, nadat het eerste parlement was gekozen. Aruba splitste zich af van de Nederlands Antillen, en werd daarmee een Land van het Koninkrijk der Nederlanden. In de planning stond 1996 als jaar voor volledige onafhankelijkheid. Betico Croes kreeg een ernstig verkeersongeval in 1985 en raakte in coma. Hij stierf in 1986 en mocht niet meer genieten van de “Status Aparte” van Aruba, waar hij zoveel jaar voor had gevochten. De melding van de nieuwe DXCC Entiteit Aruba (P4) verscheen pas in februari 1988 in QST. Wel een beetje laat vind ik. (DX is !!) QSO’s met Aruba (P4) zijn geldig vanaf 1 januari 1986 voor het DXCC DXCC wijzigingen 1982-1988 Entiteiten eind 1988: Actief 319, Verwijderd 51 Afgevoerd 9
DXCC na 1945 - 04
Kamaran Islands, is now Yemen (7O) 1970 DXpedition by W9FIU, K9KNW, HK0BKW and HK0BKX View of the W9FIU/KS4 location HK0B, Bajo Nuevo did go back to Columbia (HK) Map of the neutral zone is in the background of the QSL Hard to find Peter-1-Oy The first of 3 DXpeditions to Peter-One Island Licensed by the Joint Signal Board on Cyprus Separated Cyprus Betico Croes in 1982 P43E, Emily Thiel an XYL on Aruba