Delicate Arch

Logboeken raadplegen

Iedereen kan testen of zijn call in een van mijn logboeken voorkomt. Omdat ik ook QSL manager ben van een aantal stations zijn de logboeken van die speciale calls ook te raadplegen. De logs zijn ook aanwezig in Clublog. Wie een QSL kaart wenst voor een of meer...

Entity Info

Op deze site is nu ook informatie over Entiteiten aanwezig. Dat geldt voor zowel de huidige DXCC lijst als mede ook voor de Deleted Entiteiten. Er is een link aanwezig naar WIKI om daar informatie te kunnen lezen over de geslecteerde Entiteit. Van een Entiteit worden...

Rubriek Hams

Vandaag is de rubriek Hams erbij gezet. Ik ben bezig alle verhalen die Gus Browning, W4BPD in het blad "73" heeft gepubliceerd (31 maandafleveringen)  te vertalen en van illustraties te voorzien. De eerste 11 afleveringen vormen samen de eerste Grote DXpeditie...

Hams

Dit menu zal straks hoofdzakelijk zendamateurs als onderwerp hebben. Het verhaal over de DXpedities van Gus Browing bijvoorbeeld. Gus schrijft dit verhaal zelf, het wordt in 31 maandelijkse afleveringen in het blad 73-Magazine gepubliceerd. Of het verhaal over Iris en...

DX nieuws Electron

Van 1996 t/m 2004 mocht ik de rubriek DX-Nieuws in Electron verzorgen. Al deze artikelen zijn nu ook via deze site te benaderen. Een aantal jaargangen moeten nog aangevuld worden met  illustraties.

Verslaafd aan de horizon

De geweldige belevenissen op Peter One eiland, op Clipperton en op Baker & Howland  zijn op een grandioze manier verwoord door Peter Casimier,, ON6TT. Zijn artikelen zijn van extra illustraties voorzien.

Prewar en Postwar DXCC

Vandaag het vooroorlogse DXCC en het DXCC vanaf 1945 tyoegevoegd aan de vernieuwede Nederlandse DXCC site. De menu indeling is overal identiek gemaakt. Het Prewar DXCC heeft ook een mobiel view. Dit moet nog voor de andere rubrieken gebeuren. Ook zullen DXCC related...

Archief