© Made by PA0ABM 2021 (all rights reserved)
Een stuke geschiedenis wordt bewaard In augustus 2019, tijdens een rondreis door W6, W7 en W0, was een Eye Ball QSO met Walt, W7SE en zijn XYL Dolores gepland. De ontmoeting ging helaas niet door vanwege ziekte van Walt. Op 30 augustus 2019 overleed W7SE aan darmkanker. Eind 2020 kreeg ik, zoals gebruikelijk, een kerstkaart uit Wyoming van de XYL van Walt. Met daarbij een brief waarin speciale gebeurtenissen van dat jaar werden opgesomd. Een van die speciale gebeurtenissen had de volgende tekst; Before we left Saudi, Walt rescued the vast QSL card collection for the HZ1AB amateur radio station that closed down. Walt built a wall of drawers (90) to keep them in. It was Walt's wish that these historic cards go to a museum in Vienna, Austria. The museum agreed to accept them and K5KG, George Wagner, Walt's long time ham friend, spearheaded this task. W8MYL, Roy Aiken of Laramie, N7WY, Bob Rennard and N7MJ, Jack Mitchell of Cheyenne came to my house several times to plan, box, and ship over 170,000 cards. George raised funds for this project from former HZ1AB operators and interested groups. Thank You to all that contributed. Natuurlijk wist ik dat W7SE een operator was geweest van HZ1AB. Gedurende mijn bezoekjes aan Wyoming had ik meer dan eens voorwerpen gezien die de Marshall’s uit Saudi-Arabië hadden meegesleept. Daar zat zelfs een antieke Arabische deur bij, die tegen de muur van de woonkamer was bevestigd. Maar is wist niets van die verzameling QSL-kaarten van HZ1AB die Walt in zijn bezit had. Hoe zorg je er voor dat 170.000 QSL kaarten verstuurd worden? Tijd voor wat onderzoek en voor wat emails versturen. Het werd een reis door de geschiedenis. HZ1AB 1946-2004 Gedurende meer dan een halve eeuw was HZ1AB het eerste station uit Saudi Arabië waar je een QSO mee maakte, en waarvan je een QSL kaart kon laten zien. En meer dan eens kon je HZ1AB uit zone 21 op meerdere banden als nieuwe multiplier noteren als je meedeed aan een van de grote contesten, WPX of CQWW. Het station was actief van 1947 tot 2004 en kende meer dan 160 operators. Deze QSL is echter van een QSO gemaakt op 7 december 1946. DX is !! Door een decreet van de koning van Saudi Arabia in 1946 kreeg de U.S. Militairy Traing Mission een zendmachtiging en kreeg de call HZ1AB. (Hot Ziggity One American Boy). Een foto van W8FZL (toen W8UMQ, R. Smyth), W7KUC (Donald Kittrell), W0LDK (Carl Zeigler) and W0TND (Geo Callow) bij een HZ1AB bord werd in QST van Juli 1949 gepubliceerd De gebruikte apparatuur in 1949 was een Hallicrafters BC-610 een Harvey Wells 160-10 m zender(TS-50??) en een Hallicrafters SX-28 ontvanger . Kenneth F, Riley, W5FHM (KE5TS) was waarschijnlijk de eerste actieve HZ1AB operator. Ken haalde zijn machtiging in 1938 en werkte bij de Army Airways Communication Service. Als hij achter de microfoon zat, en de woorden “HZ1AB, test en luistert” sprak, dan denderde de hele wereld over hem heen. In 1948 bestond SSB nog niet, en maakte je geen QSO’s door enkel op je zendfrequentie te luisteren. Nee, je riep CQ op een kristal gestuurde frequentie en draaide daarna met je ontvanger over de band of je stations kon horen die je aanriepen. Die schreef je, samen met de frequentie, op een papiertje en daarna begon je die stations een voor een aan te roepen waarbij je de ontvanger wel steeds op de juiste frequentie moest zetten. De BC-610 transmitter leverde op 10 meter zo’n 400 Watt AM. En als ontvanger gebruikte Ken een AR-88 ontvanger van RCA Tijdens de Gatti-Hallicrafters DXpeditie van 1947-1948 maakte bob (W6PBV) als VQ4EHG een QSO met HZ1AB en kreeg een QSL kaart van het QSO (zie hiernaast) Die QSL is bijzonder. De HZ1AB operator was niet Ken Riley maar W6YEZ, John Leo, de vader van Bob. Na deze DXpeditie in Oost Afrika ging Bob,W6PBV (nu W7LR) net als zijn vader ook voor Aramco werken., en was een HZ1AB operator van 1948 t/m begin 1950. HZ1AB was niet QRV tussen 1950 en 1952. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw noemde de HZ1AB club zich de Dharan Experimental Radio Association (DERA). De naam werd in 1980 veranderd in Dharan Amateur Radio Club (DARC). De gebruikte apparatuur veranderde vaak. In 1982 was de antenne een KLM-KT-34XA, een zes element drie banden beam. In dat jaar was HZ1AB voor het eerst op 160 meter te horen. In 1983 werd een Yaesu FT-902 DM gebruikt met daarachter een Harris RF- 103 versterker (1KW). De club kreeg toen Leo, K8PYD als QSL manager. Clubleden (W1TYQ) zorgden ervoor dat er twee Entiteiten aan de DXCC lijst werden toegevoegd, namelijk de twee neutrale zones tussen Saudi-Arabië en Irak (8Z5), en die tussen Saudi-Arabië en Koeweit (8Z4) . Bij het verdwijnen van die neutrale zones verdwenen 8Z4 en 8Z5 naar de Deleted DXCC-lijst. In 1997 vierde HZ1AB haar vijftig jarig jubileum met het versturen van een jubileum QSL. Tijdens de golfoorlog werd het station HZ1AB gebruikt voor het versturen van berichten van Amerikaanse militairen. Voor 2004 was het haast onmogelijk voor buitenlanders een licentie voor Saudi-Arabië te bemachtigen. Dat betekende dat veel amateurs die in de omgeving van Dharan werkten, lid werden van de DERA of later van de DARC. Vaak waren dat militairen die in Saudi-Arabië gestationeerd waren, of werknemers van Aramco. Maar ook ambassade personeel of journalisten werden clubleden. En regelmatig had de club gastoperators (o.a. DJ9ZB en W6KG) tijdens een ARRL-DX, een WPX of CQWW contest. In 2004 veranderde de licentie-problematiek in Saudi-Arabië aanzienlijk. Buitenlandse amateurs kregen de mogelijkheid een eigen machtiging aan te vragen. Lid zijn van de DARC en steeds kilometers te moeten reizen om QRV te zijn als HZ1AB was nu niet meer noodzakelijk. Je kon van je eigen huis verbindingen maken. Het gevolg was dat de DARC werd ontbonden en de club-call HZ1AB definitief uit de lucht ging op 7 mei 2004. DE HZ1AB QSL-VERZAMELING Walt, W7SE een Texaan van geboorte was ook een werknemer van Aramco (een acroniem voor Arabian American Oil Company). Hij werkte in Saudi Arabië van 1978 tot zijn pensionering in 1996. Bij zijn vertrek uit Dharan besloot Walt de QSL kaarten die de afgelopen vijftig jaar naar HZ1AB waren gestuurd mee te nemen naar zijn woonplaats Laramie in Wyoming. Walt bouwde een enorme ladekast voor de HZ1AB QSL verzameling. De QSL kaarten werden netjes gesorteerd opgeborgen. Haast elk land had een eigen lade. Voor de QSL-kaarten van US-hams had hij een aparte kast nodig. Walt, W7SE en zijn vriend George Wagner, K5KG hielden HZ1AB echter levend en regelmatig was de call AB1HZ in contesten te horen. George was ook een HZ1AB operator (1981-1986) geweest. AB1HZ was de call van de Dharan Amateur Radio Club van Amerika. De clubleden waren allemaal ex operators van HZ1AB. Walt was de machtiginghouder van AB1HZ. In 1998 was Walt een van de operators tijdens de DXpeditie naar St Brandon, 3B7RF. George, K5KG, behoorde ook tot het team van de 3B7RF DXpeditie Walt Marshall, W7SE, overleed op 30 augustus 2019, 78 jaar , 78 jaar oud. Walt wou niet dat de QSL verzameling van HZ1AB verloren zou gaan. De juiste plek voor die verzameling was volgens Walt het DOKUFUNK Museum in Wenen/Oostenrijk. Na de dood van Walt bracht Dolores, de XYL van Walt, de wens van W7SE ter sprake tijdens een bezoek van K5KG. George nam contact op met het DOKUFUNK museum en kreeg direct groen licht. De HZ1AB-QSL verzameling was van harte welkom, het museum was ook al in het bezit van de verzameling QSL kaarten van het echtpaar Lloyd en Iris Colvin. (W6KG en W6QL). Een aantal lokale amateurs W8MYL, Roy Aiken, N7WY, Bob Rennard en N7MJ, Jack Mitchell zorgden ervoor dat de QSL kaarten netjes verpakt werden. Twee volle dagen waren nodig om 100 dozen te vullen met QSL kaarten en deze netjes te verpakken. Bij telling van de QSL kaarten in een van die dozen (door Dolores) bleken er 1431 kaarten in te zitten. Dag drie werd gebruikt om de rest van de QSL verzameling in te pakken, en werden de dozen naar Laramie getransporteerd waar ze werden samengevoegd tot twee pallets vracht. De kosten van het transport wou Dolores betalen, maar dit vond George, K5KG niet zo’n goed idee. Hij begon een crowdfunding voor dekking van de transportkosten. Er kwam voldoende geld binnen o.a. door donaties van de YASME Foundation en bijdragen van voormalige HZ1AB operators. Op 9 september 2020 werden de twee pallets (2500 Kilo) verscheept naar Oostenrijk. Op de site van DOKUFUNK.ORG is een bonte verzameling te zien van de QSL kaarten welke HZ1AB heeft verstuurd naar amateurs in meer dan 300 DXCC Entiteiten. Walt Marchall, W7SE had niet alleen de QSL-kaartenbak van HZ1AB meegenomen, ook documenten van de HZ1AB-Club waren in zijn bezit. Op de site van het QSL-Museum is ook een lijst te vinden van ongeveer 100 operators die de call HZ1AB in de lucht hebben gebracht. Deze lijst is echter niet compleet. Natuurlijk zijn de QSL kaarten welke in de totaal 120 QSL-dozen die het museum heeft ontvangen niet allemaal uitgestald in glazen kasten. Volgens het museum zitten de QSL’s die HZ1AB uit Nederland heeft ontvangen allemaal in doos nummer VIER. Van de HZ1AB QSL verzameling. Als ik in Wenen ben ga ik zeker langs bij het DOKUFUNK museum, het adres is A-1235 Wien, An den Steinfeldern 4A. DX is!!, Wino, PA0ABM Bronnen: De HZ1AB website: https://www.qsl.net/dhahran/ De DokuFunk website: http://www.dokufunk.org/amateur_radio/hz1abkorrekt/ De K8CX Ham gallery: http://hamgallery.com/ Wikipedia websites: En nog veel meer…

HZ1AB is historie

Hams - HZ1AB - History
Mijn vriend Walt Marshall, W7SE uit Laramie/Wyoming QSL voor een van de eerste  HZ1AB QSOs, december 1946 De QST foto van 1949 Een mooie  QSL van HZ1AB De BC-610 transmitter HZ1AB (de vader van W6PBV) in QSO met VQ4EHG The 1958 QSL of HZ1AB De jubileum QSL van HZ1AB, voor 50 jaar activiteit War in the Middle East, HZ1AB was QRT for a while Walt (W7SE) en zijn XYL Dolores op bezoek bij HZ1HZ Een flinke ladenkast voor het bewaren van de QSLs voor HZ1AB The American club card AB1HZ. Dave K7JJ was also QSL manager of AB1HZ Walt, W7SE operating 3B7RF in de CW tent Dolores telde de kaarten van een doos, ze telde er 1431 van L naar R; W8MYL, Roy Aiken, K5KG, George Wagner,  N7MJ, Jack Mitchell en N7WY, Bob Rennard. Haast klaar voor de verzending naar Wenen/Oostenrijk