Tijdens de velddag opperde ik de gedachte eens iets over DX in de rondstraler (clubblad van afd. Walcheren van de VERON) te schrijven. Het bleef bij een gedachte. Inleiding Begin september 1993 was de HF-dag in Apeldoorn. De jaarlijks terugkerende ontmoetingsplaats van nederlandse DX'ers. Daar kwam ter sprake dat er TE WEINIG jonge zendamateurs in de voetsporen treden van gerenomeerde contesters. De HF-dag is overigens ook DE PLAATS waar je mensen kunt ontmoeten die een DX-peditie hebben meegemaakt. Weer een week later was ik op bezoek bij Klazien, PA3FIP (of is het nu PA3FIQ). Vol trots werd mij de verzameling QSL-kaarten getoond. Wat mij echter verwonderde was, dat er geen DXCC-diploma aan de wand van de sfeervolle shack hing. Toen ik dat opmerkte, vertelde Klazien mij dat ze eigenlijk niets van het bestaan van een DXCC-Diploma afwist. Genoeg inleiding, we gaan wat vertellen over DX-zaken, over DX'ers, over DXpedities, over passie, over regels, over de meeste DX-Certificaten, over.... Als U, geachte lezers, iets meer wil weten over dit soort zaken, schroom niet. Maak Uw wens kenbaar, dan kan er misschien iets aan gedaan worden. Ik vind het leuk om over zendamateurisme te vertellen. DX. DX. De letters vormen een telegrafie-afkorting. De betekenis van deze code is LONG DISTANCE, ofwel verafgelegen. De kreet DX'er is niet terug te vinden in het VERON VADEMECUM. Dat betekent, dat voor de goede leesbaarheid van dit verhaal, een verklarende woordenlijst moet worden bijgevoegd. Deze is aan het einde van dit artikel (en vervolg-artikelen) te vinden. De afkorting DXCC (of is het nu D.X.C.C.) staat wel in het vademecum. DXCC is het bekendste zendamateur-certificaat, uitgegeven door de A.R.R.L (of is het nu ARRL). Het certificaat is een bewijs van lidmaatschap van een club. Elke zendamateur, of amatrice, kan lid worden van deze club, de DX-Century-Club. Maar dat kan niet zomaar, nee daar moet je wel wat voor doen. Je moet namelijk verbindingen hebben gemaakt met amateurs en/of amatrices uit tenminste 100 verschillende landen. En dit moet je ook nog kunnen bewijzen door het overleggen van de QSL kaarten van deze verbindingen. Welke landen voor het DXCC geldig zijn wordt bepaald door de uitgever van het certificaat, de ARRL. Wat de ARRL verstaat onder een land is een verhaal apart. Hier zal ik een vervolg-artikel aan wijden. DX-QSO. Met sommige landen, genoemd in de landenlijst van de ARRL (de zg. ARRL-DXCC-lijst) kan gemakkelijk een verbinding gemaakt worden. De QSL-kaart kan normaal via de QSL-bureaus in ons land en in deze landen verstuurd worden. Denk hierbij aan Nederland, België, de Verenigde Staten, Japan... Maar met andere landen is nauwelijks een verbinding mogelijk, om welke reden dan ook. Een voorbeeld van zulke landen is Libië, het Afrikaanse land aan de Middellandse Zee. Nu komt een probleem om de hoek kijken. Een verbinding met een station uit de Verenigde Staten is voor ons Nederlanders GEEN DX (DX=long distance), een station uit Libië is WEL-DX. In feite is een station uit Libië SUPER DX.!! DX heeft dus een betekenis als haalbaarheid, of bereikbaarheid voor het maken van een verbinding. DX heeft ook te maken met het aantal zendgemachtigden van een bepaald land. En helemaal SUPER-DX is het, wanneer we het hebben over een land waar GEEN zendmachtigingen aan amateurs worden uitgegeven, of als we het hebben over een land waar GEEN mensen wonen. (Is dat ook al mogelijk ???). Een DX-QSO is dus een QSO met iemand uit zo'n DX-land. Een DX'er is nu een zendamateur (of amatrice), die probeert om met zoveel mogelijk verschillende landen een verbinding te maken, met als doel: het DXCC-CERTIFICAAT. En als het mogelijk is wil hij of zij het liefst een verbinding maken met ALLE landen welke in de ARRL-DXCC-lijst genoemd zijn. Je call wordt in de zogenaamde HONOR ROLL opgenomen als het aantal bevestigde landen, (verbindingen d.m.v. een QSL-kaart bevestigd) minstens gelijk is aan : aantal landen - 10 (minus 10). Je moet dan wel lid van de DXCC zijn. De HONOR-ROLL lijst wordt 1 keer per jaar in het verenigingsblad van de ARRL opgenomen. Slechts ENKELE Nederlandse roepletters waren dit jaar in deze lijst te vinden. Je kon ze met de vingers van je hand tellen !!! PA0ABM een DX'er ? Ja, ik ben zo'n DX'er. Sinds ik in Vlissingen woon (vanaf 1988), ben ik haast dagelijks op zoek naar stations uit landen, waar ik nog nooit eerder verbinding mee heb gehad. Ook vroeger, toen ik nog in Middelburg woonde, was DX'en een van mijn favoriete bezigheden. Ik ben een DX-jager, een DX- HUNTER, en het DX station is mijn prooi. Als er niets te jagen valt, dan is de tijd welke ik achter de zend-ondvanger zit, beperkt. Maar als de prooi, waarop ik jaag, een SUPER-DX-Station is, dan kan de tijd wel eens vergeten worden. Tot groot verdriet van mijn XYL. Dan worden de aardappelen soms koud. Ik vind dat niet zo erg, want ik houd niet van aardappelen. De jacht op VK9NS. Een land waar ik nog nooit een verbinding mee had gehad, is deze maand van mijn lijst van MOST WANTED COUNTRIES verdwenen. NORFOLK ISLAND. Nog nooit had ik met mensen van dat eiland, een verbinding kunnen maken. In de winter van 1990, terwijl ik naar een DX-station aan het luisteren was, hoorde ik plotseling VK9NS, Jim Smith. Jim is een van de weinige zendamateurs welke op Norfolk Island wonen. Hij is erg aktief, en is regelmatig op de amateurbanden te horen. Ik hoorde dat VK9NS een nog zeldzamer station, 3D2XR van het eiland ROTUMA aanriep, om hem (3D2XR) te vragen QSY te gaan. 3D2XR veroorzaakte namelijk veel QRM tijdens de verbindingen welke een Zuidpool-station aan het maken was. Gevolg was dat geen van allen veel verbindingen kon maken. Ham-spirit weerhield mij ervan om een van beiden, VK9NS of 3D2XR aan te roepen, ook al had ik nog NOOIT met een van beide landen (eilanden) een verbinding gehad. Na afloop van dit Oceanië-intermezzo, duurde het nog 4 dagen voordat ik in staat was door de PILE-UP heen te breken, en een verbinding met het zuidpool-station te maken. Het was overigens een station dat in het zuidpoolgebied opereerde, maar niet in het land Antarctica. Het was 3Y5X, een station dat vanaf het eiland Bouvet actief was. Er gingen nog 7 maanden voorbij voordat ik in de gelegenheid was een DX-QSO met 3D2XR te maken. En met VK9NS ??. Vergeet het maar. Ook niet met VK9NL, Kirsten, de vrouw van Jim Smith. Zij is ook regelmatig op de band te horen, zowel met SSB als met CW. Elke keer als ik Jim, VK9NS hoorde op de band, was ik niet de enige. Elke keer is er binnen de kortst mogelijke tijd een PILE-UP van jewelste. Na 15 minuten vindt Jim het dan welletjes, en gaat of QRT of QSY naar een andere MODE. Dit overkwam mij gemiddeld zo'n 7 keer per jaar. Steeds viste ik achter het net. Zaterdag 10 september 1993. Een mooie, droge, rustige, zonnige dag. Goed om in de tuin te werken. Tussen 9 en 9.30 uur ‘s morgens (lokale tijd) had ik de verschillende amateur-banden afgezocht naar DX-stations uit de Pacific (Oceanië). Er zou een station van Wake-Eiland QRV zijn. Maar helaas niets. Ik had geen QSO gemaakt. Ik ging de XYL helpen met werkzaamheden in de tuin. Tenslotte was het lekker weer. Vlak voor 12 uur (weer Nederlandse-lokale tijd) moest ik even in de shack zijn. Gewoontegetrouw schakelde ik de tranceiver even in, en hoorde een station en QSO beëindigen. Roepletters hoorde ik niet, maar de klank van de signalen deden een DX-Station vermoeden. Toch nog dat station van WAKE eiland? De beam stond nog naar de Stille Zuidzee gericht. Na ongeveer 30 seconden hoorde ik het station weer. Een Duits station een DL1... kreeg als rapport 599, en gaf als rapport ook 599 terug. Daarna gaf het DX- station zijn call door, ik hoorde VK9N.. De adrenaline schoot door me heen, maar blijkbaar ook bij andere aamateurs die op de frequentie zaten te luisteren. Daar had je de Pile-Up weer. Wel zeker 100 stations probeerde met hun oproep VK9NS (ja hoor, hij was het weer), te bereiken. Na 2 keer mijn call in deze poel van oproepen gegooid te hebben (PA0ABM .. PA0ABM .. geseind), realiseerde ik mij dat ik met mijn signaal zeker NIET in staat was in deze pile up op te vallen. Ik besloot tot een andere techniek. Ik schakelde over op een zendfrequentie ongeveer 1 Khz (split-frequency) hoger dan die waarop het QSO met het DL.. station had plaatsgevonden. BINGO !!! Jim, VK9NS kwam in aktie en gaf PA0ABM als rapport 599. Mijn antwoord was kort maar krachtig ..DE PA0ABM TU JIM 599 TU ...!! Relaxed ging ik achterover in mijn stoel zitten. Met een brede grijns op mijn gezicht luisterde ik naar de pile-up, waaruit gemiddeld elke 30 seconden een call werd gepikt. Weer een gelukkige DX'er erbij. Toen ik 15 minuten later weer even in de shack kwam stond de tranceiver nog aan. Van VK9NS en van de pile up was geen ping meer te horen in de koptelefoon. Bij het schrijven van dit verhaal is de QSL-kaart van dit QSO al in mijn bezit. Nog in dezelfde week van het QSO heb ik de QSL-kaart van mij direct naar Norfolk Island gestuurd, en 3 weken later was het antwoord binnen.... DX is !!, Wino PA0ABM. Woordenlijst. HF = Hoogfrequent. Hierme worden amateurs bestempeld, die vaak op de banden 1.8 Mhz t/m 28 Mhz verbindingen maken (kortegolf-banden). HF-dag = Ontmoetingsdag van amateurs welke meestal verbindingen maken op de HF banden. QSO = Verbinding. DX-QSO =Verbinding met een station welke als DX kan worden geteld. DXpeditie. Bezoek van een of meerdere zendamateurs aan een DX-Land, met de bedoeling vanuit dat land verbindingen te maken met amateurs in de rest van de wereld. Voor alle andere afkortingen wordt verwezen naar het boekje VERON-VADEMECUM. dat periodiek wordt uitgegeven door de VERON. A man should keep his friendship in constand repair (Samuel Johnson (1755).
5A Libië was heel lang super DX
Ook met de Zuidpool kan je in contact komen.
Opmerking Als je fouten ziet op mijn pagina’s, schroom niet om me een e-mailtje te sturen. En commentaar wordt, als het opbouwend is, altijd op prijs gesteld..

DX en DXers

November 1993

 Jim Smith, VK9NS was ook de drijvende kracht achter de Heard Island DX Association